Quy chế hoạt động

ĐỊNH NGHĨA

Thành viên: Đơn vị sản xuất, kinh doanh, tổ chức kinh tế –  xã hội có mong muốn tham gia vào hệ thống cửa hàng EcofarmPay.

NGÀNH HÀNG – SẢN PHẨM – TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

1. Nhóm ngành hàng: Hộ kinh doanh, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất và cung cấp sản phẩm OCOP, đặc sản, nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

2. Nhóm sản phẩm: Hàng tiêu dùng thiết yếu, nhu yếu phẩm; hàng gia dụng, quà tặng, thủ công, mỹ nghệ; thực phẩm dinh dưỡng, sản phẩm sức khỏe; mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên; nông sản, đặc sản vùng miền.

3. Tiêu chí đánh giá: Sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP, hữu cơ, VietGap; sản phẩm đặc sản vùng miền; sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu; sản phẩm Việt nam được cơ quan quản lý nhà nước chứng nhận; sản phẩm đảm bảo được các điều kiện thương mại và lưu hành theo qui định.

CỘNG ĐỒNG NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ECOFARMPAY

4. Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc; không sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa, khiêu dâm, đe dọa, lăng nhục hay xúc phạm cá nhân, đơn vị hay tổ chức khác; không tải lên, đăng, gửi thư, cung cấp hoặc truyền tải các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, "thư linh tinh", "thư rác", "thư gửi hàng loạt", …và các thông tin khác mà người dùng không mong muốn, không cho phép hoặc không theo chủ đề đang thảo luận.

THỎA THUẬN SỬ DỤNG THƯƠNG HIỆU

5. EcofarmPay được phép sử dụng logo, tên doanh nghiệp, nhãn hiệu trong hoạt động kinh doanh, quảng bá và các hoạt động khác (nếu có).

6. Thành viên được phép sử dụng logo, tên doanh nghiệp, nhãn hiệu trong hoạt động kinh doanh, quảng bá và các hoạt động khác (nếu có).

VÍ TIÊU DÙNG ECOPAY

7. Thành viên nạp quỹ ví tiêu dùng Ecopay 2.000.000 vnđ.