Tầm Nhìn Sứ Mệnh

 Xác định mục tiêu “ Cùng Doanh nghiệp Việt xây dựng hệ thống phân phối hàng Việt”. Chúng tôi ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử và nền tảng thanh toán trực tuyến kết nối doanh nghiệp nghiệp, kết nối sản phẩm triển khai các chương trình quảng bá, giới thiệu  phương thức hiện đại. Xây dựng hệ sinh thái ECOFARM-Pay là địa điểm gặp gỡ, giao lưu của các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà đại lý phân phối sản phẩm, nhân viên sale. Hướng đến hình thành hệ thống chuỗi ECOFARM-Pay là kênh phân phối sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, bền vững mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.