Hướng dẫn đăng ký

Bước 1: Hoàn tất hồ sơ đăng ký theo biểu mẫu (download) và gửi đến EcofarmPay

– Phiếu đăng ký thành viên

– Giấy đăng ký kinh doanh

– Giấy chứng nhận sản phẩm

Bước 2: EcofarmPay thẩm định hồ sơ và doanh nghiệp

Bước 3: Đăng ký tài khoản tiêu dùng: Doanh nghiệp đăng ký tài khoản tiêu dùng trên trang thương mại điện tử ecofarmpay.com bằng số điện thoại. Số điện thoại đăng ký cũng là mã doanh nghiệp và là tài khoản ví tiêu dùng ecopay của doanh nghiệp trên hệ thống

Bước 4: Nạp quỹ tiêu dùng (thẻ tiêu dùng): Sau khi đăng ký tài khoản tiêu dùng, doanh nghiệp nạp quỹ tiêu dùng (2.000.000)2,000 000vnđ) vào tài khoản ví ecopay. Nạp quỹ tiêu dùng (thẻ tiêu dùng): Sau khi đăng ký tài khoản tiêu dùng, doanh nghiệp nạp quỹ tiêu dùng (2,000 000vnđ) vào tài khoản ví ecopay.

Bước 5: Sau khi hoàn thành việc đăng ký tài khoản và nạp quỹ tiêu dùng, doanh nghiệp sẽ được cấp cấp tài khoản quản lý bán hàng. Doanh nghiệp cập nhật thông tin sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu lên hệ thống

Bước 6: Sản phẩm được duyệt và xuất hiện trên trang thương mại điện tử ecofarmpay.com và kho sỉ của siêu thị Ecofarm Mart

Sau khi hoàn thành việc đăng ký tài khoản và nạp quỹ tiêu dùng, doanh nghiệp sẽ được cấp cấp tài khoản quản lý bán hàng. Doanh nghiệp cập nhật thông tin sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu lên hệ thống