CHÚNG TÔI LÀ AI

Ecofarm Pay là Dự án “Phát triển chuỗi hệ thống điểm trưng bày giới thiệu, quảng bá và phân phối sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu gắn liền với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.  ECOFARM- Pay, ECOFARM-Food, ECOFARM- Rest Stop Office.