Tập huấn “Ứng dụng và phát triển bán hàng trên hệ thống Ecofarm Pay”

Tập huấn “Ứng dụng và phát triển bán hàng trên hệ thống Ecofarm Pay”

Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecofarm Pay tổ chức chương trình “Tập huấn ứng dụng và phát triển bán hàng trên hệ thống Ecofarm Pay” với nhiều nội dung, định hướng và chính sách mới cho các nhà cung cấp. 

Trong buổi tập huấn này, Ban quản lý dự án Ecofarm Pay thông tin cụ thể đến các doanh nghiệp về tổng quan giao diện trang thương mại điện tử, cách sử dụng ví điện tử của Ecofarm Pay, … 

A group of people sitting at a table

Description automatically generated

Ecofarm Pay giới thiệu về tổng quan trang thương mại điện tử

Chúng tôi cũng chia sẻ với các nhà cung cấp về mô hình tiếp thị liên kết-Affiliate đang trở thành khuynh hướng phổ biến cũng được hệ thống áp dụng nhằm mở rộng cộng đồng tiêu dùng. Bên cạnh đó, thay đổi chiến lược xây dựng các quy mô, tập trung vào việc đẩy mạnh tiêu dùng ở các điểm bán xã phường cũng được những doanh nghiệp có mặt trong hội thảo đồng thuận. Tiếp theo, Ecofarm Pay thông tin đến quý doanh nghiệp về chính sách trở thành cán bộ phát triển, đây là vị trí để các nhà quản lý đồng hành trực tiếp vào việc phát triển quy mô của dự án với nhiều đãi ngộ ưu tiên. Sau cùng là thông báo về các sự kiện diễn ra từ khoảng cuối năm 2023 đến đầu xuân 2024.