Sự Kiện

Sự Kiện

Xây dựng hoàn thành và tổ chức đi vào hoạt động 3 địa điểm chuẩn ECOFARMPAY tại các địa chỉ sau trong tháng 10 năm 2022 và là địa điểm đủ tiêu chuẩn để tổ chức Lễ ra mắt kết hợp Hội nghị kết nối cung cầu.

STT

ĐỊA CHỈ

QUY MÔ

PHỐI CẢNH

 

 

 

 

01

 

195 Phùng Hưng, Long Thành, Đồng Nai

 

 

 

QM4

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

ĐT 769 Long Thành, Đồng Nai.

 

 

 

 

 

QM4