HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ECOFARMPAY QUA LINK GIỚI THIỆU

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ECOFARMPAY QUA LINK GIỚI THIỆU

Để đăng ký tài khoản, bạn cần tuân theo các bước sau:

Bước 1: Nhấp chuột vào link đăng ký được giới thiệu

Đường link giới thiệu do bạn bè hoặc nhận viên ecofarm pay gửi cho bạn.

Bước 2: Nhấp chuột vào mục "Đăng ký".

Trên giao diện trang web ecofarm pay, bạn sẽ thấy nút có nhãn là "Đăng ký". Nhấp vào nút này để bắt đầu quá trình đăng ký tài khoản.

Bước 3: Điền thông tin cần thiết.

Sau khi nhấp vào mục "Đăng ký", bạn sẽ được yêu cầu điền vào một biểu mẫu đăng ký. Thông thường, các trường thông tin cần điền sẽ bao gồm:

Số điện thoại: Đây là số điện thoại mà bạn muốn sử dụng cho tài khoản của mình.

Mật khẩu: nhập mật khẩu bao gồm chữ và số để đảm bảo tính bảo mật.

Xác nhận mật khẩu: Bạn cần nhập lại mật khẩu một lần nữa để xác nhận rằng bạn đã nhập đúng.

Bước 4: Nhấp chuột vào "Gửi mã" để nhận mã OTP.

Hệ thống sẽ gửi một mã OTP đến số điện thoại mà bạn đã cung cấp. Nhập mã OTP này vào trường cung cấp và hoàn tất quá trình đăng ký của bạn.

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ đã tạo thành công một tài khoản mới trên hệ thống. Bây giờ bạn có thể đăng nhập và sử dụng tài khoản của mình