CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC CUNG CẤP SP VÀ BÁN HÀNG TRÊN EOCFARMPAY.COM

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC CUNG CẤP SP VÀ BÁN HÀNG TRÊN EOCFARMPAY.COM

Kính gi: Đơn vị sản xuất, doanh nghiệp, Hợp tác xã,…

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Phát triển hệ thống điểm bán hàng cố định, bền vững, ưu tiên hàng Việt Nam”. Dự án “ Phát triển chuỗi hệ thống điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, đặc sản, nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Ecofarm Mart, Ecofarm Food, Ecofarm Rest Stop, Ecofarm Market và trên thương mại điện tử ecofarmpay.com” giai đoạn 2021-2030.

Với mục tiêu kết nối các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã,… có sản phẩm chứng nhận OCOP, nông sản, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, sản phẩm hàng tiêu dùng, gia dụng… Tham gia hợp tác cung ứng sản phẩm trong Ecofarm Mart và bán hàng trên ecofarmpay.com.  Từ đó hình thành nên một cộng đồng nhằm giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, hợp tác kinh doanh, mua bán, trao đổi và sử dụng chéo sản phẩm. Nhằm chuẩn bị và đa dạng hàng hóa sản phẩm trên thương mại điện tử ecofarmpay.com và chuỗi Ecofarm Mart theo kế hoạch. Thúc đẩy các chương trình cung ứng sản phẩm, hàng hóa phục vụ Tết 2024. Đáp ứng nhu cầu của cộng đồng người tiêu dùng là thành viên Ecofarm Pay và người dân địa phương. Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đăng ký tham gia “Hợp tác cung cấp sản phẩm trong Ecofarm Mart và bán hàng trên Ecofarmpay.com”. Doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng, gia tăng doanh số, ít tốn kém chi phí, nâng cao thương hiệu, có cơ hội hợp tác đầu tư phát triển kinh doanh, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế xã hội.

Liên hệ tư vấn : 098 1748 471


CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

 CUNG CẤP SẢN PHẨM TRONG ECOFARM MART

VÀ BÁN HÀNG TRÊN ECOFARMPAY.COM

Hợp tác tham gia thành viên Nhà cung cấp sản phẩm (NCC), dịch vụ trong chuỗi hệ thống Ecofarm Mart và bán hàng trên Ecofarmpay.com. Thông tin sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp được viết bài quảng cáo, đăng tải trên trang thương mại điện tử ecofarmpay.com và được trưng bày, giới thiệu, bán trên trong hệ thống chuỗi siêu thị Ecofarm Mart. Doanh nghiệp được tham gia các chương trình sự kiện hội nghị, hội thảo, hội chợ thương mại quảng bá, giới thiệu, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, hợp tác kinh doanh…


Để đăng ký tham gia “Hợp tác cung cấp sản phẩm trong Ecofarm Mart và bán hàng trên ecofarmpay.com”. Doanh nghiệp phải đăng ký 01 tài khoản tiêu dùng trên trang thương mại điện tử ecofarmpay.com. Xong, doanh nghiệp được cấp tài khoản quản lý bán hàng trên hệ thống ecofarmpay.com. Doanh nghiệp, nhà cung cấp (NCC) cập nhật thông tin sản phẩm lên hệ thống và ecofarmpay triển khai đặt hàng, thanh toán theo quy trình.

Siêu thị Ecofarm Mart – Điểm bán hàng bình ổn giá


NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Đăng ký tài khoản và nạp quỹ tiêu dùng (ecopay).

B1: Đăng ký tài khoản tiêu dùng: Doanh nghiệp đăng ký tài khoản tiêu dùng trên trang thương mại điện tử ecofarmpay.com (link đăng ký) bằng số điện thoại. Số điện thoại đăng ký cũng là mã doanh nghiệp và là tài khoản ví tiêu dùng ecopay của doanh nghiệp trên hệ thống.

B2: Nạp quỹ tiêu dùng (thẻ tiêu dùng): Sau khi đăng ký tài khoản tiêu dùng, doanh nghiệp nạp quỹ tiêu dùng (2,000 000vnđ) vào tài khoản ví ecopay. Số tiền này doanh nghiệp dùng để thanh toán khi mua hàng trên ecofarmpay.com (tiêu dùng chéo).

Quy trình đăng ký và triển khai bán hàng trên ecofarmpay.com

2. Cấp tài khoản quản lý bán hàng và hoàn thành Bảng đăng ký.

Sau khi hoàn thành việc đăng ký tài khoản và nạp quỹ tiêu dùng, doanh nghiệp sẽ được cấp cấp tài khoản quản lý bán hàng. Doanh nghiệp cập nhật thông tin sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu lên hệ thống và hoàn thành Bảng đăng ký (theo mẫu).

 Phiếu đăng ký

Giao diện trang quản trị

Trang thương mại điện tử ecofarmpay.com

3. Vận hàng và triển khai bán hàng.

Sản phẩm được duyệt và xuất hiện trên trang thương mại điện tử ecofarmpay.com và kho sỉ Ecofarm Mart. Sản phẩm sẽ được marketing trên các kênh của Ecofarm Pay.

3.1. Quy trình bán hàng trên trang thương mại điện tử ecofarmpay.com:

Khi khách hàng, thành viên đặt hàng trên trang thương mại điện tử ecofarmpay.com. Doanh nghiệp nhà cung cấp thực hiện giao hàng cho khách hàng, thành viên theo yêu cầu, tiền hàng sẽ được thanh toán ngay cho nhà cung cấp (NCC) khi đơn hàng giao dịch “hoàn thành” người mua nhận hàng và thanh toán.    

3.2. Quy trình bán hàng qua chuỗi Ecofarm Mart:


Nhân viên siêu thị đặt hàng trên kho hàng của Ecofarm Mart (đơn hàng sỉ, số lượng lớn) doanh nghiệp, nhà cung cấp liên hệ với đại diện siêu thị để thỏa thuận về việc giao nhận hàng. Sau khi đại diện siêu thị Ecofarm Mart nhận được hàng (đơn hàng hoàn thành), trong thời gian 7 ngày kể từ ngày đơn hàng “hoàn thành” thì tiền mua hàng sẽ được hệ thống tự động thanh toán cho nhà cung cấp.  

4. Hạn thẻ thành viên – tiêu dùng


Hạn thẻ: Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương và thẻ nhân viên BQLDA.

4.1. Thẻ Bạc:

 • Đối tượng sử dụng: Nhà cung cấp, khách hàng thân thiết, ( Hội Nông dân, hội phụ nữ, ...) và các khách hàng được cấp, tặng thẻ. 
 • Quyền lợi: Chiết khấu tối đa 20% / sản phẩm và các quyền lợi ưu tiên khác khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống Ecofarm Pay.
 • Tài khoản thẻ: 2.000 000 (hai triệu đồng chẵn)

4.2. Thẻ Vàng:

 • Đối tượng: Đại diện NPP, siêu thị cấp xã/phường: 
 • Quyền lợi: Chiết khấu tối đa 30%/sản phẩm và các ưu tiên khác.
 • Tài khoản thẻ: 200.000 000 (hai trăm triệu đồng chẵn)

4.3. Thẻ Bạch Kim :

 • Đối tượng sử dụng: Đại diện NPP, siêu thị cấp huyện, thị trấn.
 • Quyền lợi: Chiết khấu tối đa 35% /sản phẩm và các ưu tiên khác khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống của Ecofarm Pay.
 • Tài khoản thẻ: 500.000 000 (năm trăm triệu đồng chẵn).

4.4. Thẻ Kim Cương:

 • Đối tượng: NPP, siêu thị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Quyền lợi: Chiết khấu tối đa 40% /sản phẩm và các ưu tiên khác khi sử dụng dịch vụ trên hệ thống Ecofarm Pay.
 •  Tài khoản thẻ: 1.000 000 000 (một tỷ đồng chẵn).

4.5. Thẻ nhân viên, thành viên Ban quản lý dự án (BQLDA).

 • Đối tượng: Thành viên Ban quản lý dự án, cán bộ dự án.
 • Quyền lợi: Chiết khấu tối đa 20% /sản phẩm và các ưu đãi khác khi sử dụng dịch vụ trên hệ thống Ecofarm Pay.